مقالات و پایان نامه ها

b (2723)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده کشاورزي گروه آموزشي مديريت کشاورزي پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مديريت کشاورزي عنوان: تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شاليکاران غرب گيلان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2722)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده فني ومهندسي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد “M.Sc” مهندسي عمران-گرايش راه و ترابري عنوان: پايداري حركت كاميون روي انواع مختلف قوس افقي در تركيب با قوس قائم استاد ادامه مطلب…

By 92, ago